‘Het waait nooit over’

Management-assistants volgden afgelopen vrijdag de boeiende en inspirerende Masterclass ‘Reputatiemanagement’.

“Het waait nooit over”, zegt Mildred Hofkes met overtuiging. Ze is de gastspreker op vrijdag 23 juni 2017 in de Heineken Experience in Amsterdam voor de Masterclass Reputatiemanagement. Ze doelt op kleine incidenten in een organisatie of bij één van de stakeholders. Het is belangrijk om te toetsten of beeldvorming van jouw organisatie vanuit het eigen handelen ook klopt met het beeld dat jouw stakeholders hebben. Kleine incidenten, signalen, kunnen uitgroeien tot een enorme crisis die de reputatie kunnen schaden.

Mildred vertelt eerst over haar eigen ervaringen in het bedrijfsleven en haar stap om een eigen bureau te beginnen. Uit haar onderzoeken blijkt dat veel organisaties denken vanuit zichzelf, de zender. Terwijl ze zouden moeten redeneren en handelen vanuit de ontvanger, de stakeholder. Als organisaties hiervoor kiezen, betekent het dat ze vaak op een andere manier gaan werken. Niet langer top-down vanuit de traditionele hiërarchie maar in netwerkorganisaties met alle stakeholders. Zo wissel je op gelijkwaardig niveau informatie uit door naar elkaar te luisteren. Uit haar onderzoeken is ook gebleken dat de ‘toon aan de top” van bedrijven nog niet het vermogen heeft tot zelfreflectie. Dat vraagt om transparantie vanuit de top naar de medewerkers en om wederkerigheid. Dat bevestigt het belang om de stakeholder – de ontvanger – te betrekken bij het beleid en handelen. Daarin vervult de communicatieafdeling een sleutelrol voor de core business.

Management-assistants kunnen een nuttige rol vervullen bij het benoemen en labelen van stakeholders, dat bleek ook in onze Masterclass Stakeholders in 2016.

Mildred gaf vervolgens met behulp van een Reputatiemodel aan hoe je binnen jouw organisatie kunt nagaan of je bent gefocust op overtuigen/zenden of op luisteren/ontvangen. Daarop volgde de uitleg over het nieuwe bestuursmodel met netwerkorganisaties. En tenslotte een illustratie waarop de strategie van reputatiemanagement gericht moet zijn: van “Ist” naar “Soll” .

Haar enthousiaste uiteenzetting over reputatie en nieuw bestuur zette de groep aan het denken, zo blijkt na afloop uit de reacties en op social media.

Een leerzame middag met een enthousiaste groep deelnemers die op een natuurlijke en vertrouwelijke manier ervaringen met elkaar deelden. De borrel na afloop in de prachtige Heineken-bar was een succes en een mooi netwerkmoment!

27-6-2017