Compliance

​​​​Gezien de omvang, complexiteit en risico’s die de nieuwe wet- en regelgeving van de commissaris en bestuurder eist, is het in uw belang om uw secretariële ondersteuning in professionele handen te geven.

Goede ondersteuning vormt een essentieel onderdeel bij de uitoefening van uw rol als commissaris, bestuurder of toezichthouder. U kunt zich volledig richten op uw expertise, terwijl uw afspraken, mailverkeer, archivering etc. onder controle worden gehouden.

Kennis, vaardigheden en professioneel gedrag zijn vereiste eigenschappen voor bestuurders en commissarissen. U zet uw kennis in en FMS kan u ondersteunen bij de professionele uitvoering daarvan.

De toegenomen aandacht voor de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders kan een reden zijn om de professionaliteit van uw ondersteuning te verhogen waarbij onafhankelijkheid en integriteit belangrijke issues vormen.

Volgens de beleidsregel geschiktheid 2012 van de DNB en AFM zal de beleidsbepaler zelfstandig en onafhankelijk moeten operereren en kunnen anticiperen op situaties waar persoonlijke en zakelijke belangen conflicteren. Onafhankelijke en professionele ondersteuning is daarbij gewenst.

compliance