Een geslaagde netwerkbijeenkomst!

een-geslaagde-netwerkbijeenkomstAfgelopen vrijdag 4 juli heb ik samen met Brigit de Lange een netwerkbijeenkomst gehouden inzake Corporate Governance. Een 30 tal ervaren secretaresses kwamen in het Fort aan de Drecht in Uithoorn bijeen. Jos Streppel, voormalig CFO Aegon en voormalig voorzitter van de Monitoring Commissie Corporate Governance, vertelde daar waarom de regels rondom Corporate Governance in het leven zijn geroepen, wat dat voor bedrijven en bestuurders betekent en hoe daarmee om te gaan. Vervolgens sprak Mildred Hofkes, initiatiefneemster van Nieuw Bestuur, over de rol die de secretaresse veelal bij het bestuur vervult en hoe we daar meer gewicht aan zouden kunnen geven. Daarna lichtte ik een tipje van de sluier op over mijn onderzoek naar de rol die de secretaresse in de Corporate Governance speelt.

6-7-2014