Internationaal onderzoek Dilemma-Assist!

Samen met Brigit de Lange ga ik een internationaal onderzoek houden onder 1400 management-assistants aangesloten bij de IMA (International Management Assistants network) verspreid over 25 landen. Dit ter gelegenheid van de jaarlijkse conferentie van IMA dat dit jaar op 29 september in Den Haag zal plaatsvinden. Het thema voor dit jaar is “Business Ethics & Integrity”. Een thema wat mooi aansluit bij onze website Dilemma-Assist.nl. In samenwerking en met hulp van Professor Kees Cools en Professor Dr. Erik van de Loo proberen wij met dit onderzoek meer inzicht te krijgen in de grote, vaak gecompliceerde, en belangrijke rol die management-assistants hebben met betrekking tot organisatorische integriteit en Corporate Governance. En tevens erkenning voor het feit dat de toegevoegde waarde van assistants voor organisaties inzake integriteit veel groter is dan tot nu toe werd aangenomen. En tegen welke dilemma’s lopen ze aan en hoe gaan ze daarmee om? De survey wordt na de conferentie aan de leden toegezonden. In februari 2018 zullen de resultaten van dit onderzoek bekend worden gemaakt tijdens een middag-Symposium in de Randstad.

Mocht u interesse hebben in de resultaten van dit onderzoek, of een bijdrage willen leveren, liefst in de vorm van sponsoring, dan kunt u contact met mij opnemen.

4-8-2017