Kwaliteit vergt onderhoud en bijscholing

Het beroep van secretaresse is de laatste 10 jaar sterk veranderd. De managers van nu zijn door de moderne technieken beter bereikbaar en kunnen e-mails en telefoontjes ook buiten kantoor afhandelen. Sommige aspecten van het beroep van secretaresse zijn daardoor minder noodzakelijk geworden. Een ervaren secretaresse is voor een bedrijf echter nog steeds goud waard. De beroepsgroep heeft veelal gevoel voor verhoudingen, voelen feilloos aan hoe de hazen lopen en hebben inzicht in of een mening over integriteitskwesties. Belangrijke zaken die het beroep ook nog steeds interessant maken. Deze eigenschappen zou de secretaresse kunnen gebruiken om het bedrijf en zijn bestuurder(s) verder te helpen. Een van de manieren om dit te kunnen doen is een praktische invulling te geven aan de Corporate Governance Code (CGC) die voor de desbetreffende branche geldt. Bestuurders hebben vaak geen tijd of zin om zich hierin te verdiepen. Echter gezien het nut en de noodzaak van de CGC is hier een mooie taak voor de secretaresse weggelegd. Op welke manier kan het bedrijf de CGC aanwenden en wat zou daar voor nodig zijn? Een nieuwe uitdaging voor de secretaresse die op deze manier een extra toegevoegde waarde voor het bedrijf en haar bestuurders zal kunnen zijn. In 2015 zal over de praktische invulling van de Corporate Governance Code een masterclass worden georganiseerd, maar daarover later meer.

28-10-2014