Masterclass Corporate Governance zet assistants en PA’s aan het denken!

Reacties: “Intensief en interessant”

masterclassDe presentaties en de workshops over Governance en het dilemma tussen regels en gedrag hebben de deelnemers aan de Masterclass op 19 juni jl. aan het denken gezet.

Dat was de positieve uitkomst van deze bijzondere middag die ik samen met Brigit de Lange organiseerde. Het kantoor van BDO in Amstelveen bleek een perfecte locatie.

Harde en zachte kant

De deelnemers waren afkomstig uit diverse organisaties, zowel beursgenoteerd, bedrijfsleven, banken, pensioenfondsen, belangenbehartigers, corporaties evenals toezichthouders.

Iedereen werd welkom geheten door Reinder Brummelman, voorzitter van BDO. Hij hield een korte introductie over de accountancy en de veranderingen op dat vakgebied. Ook hier is steeds meer sprake van een betere balans tussen technische, cijfermatige benadering (harde kant) en een human en culturele beoordeling van organisaties (zachte kant). In de huidige opleidingen voor accountancy wordt daar nu ook meer aandacht aan besteed.

masterclassAnders kijken is meer zien

Connie Tanis van het Nationaal Register voor Commissarissen hield de inleiding over Corporate Governance en wat je daar als assistant/PA mee kan doen. Ze legde uit dat assistants in hun rol heel goed als countervailing power kunnen fungeren in het streven naar de vereiste balans tussen bestuur en toezicht. Immers de assistant is vaak intermediair tussen bestuur en commissaris. Dat is soms lastig omdat ze in een solitaire positie werkt en niet altijd bij iemand te rade kan gaan. Ze typeerde ons vak treffend als “dienstbaar maar ook kritisch”. In ons werk kunnen we veel praktische zaken oppakken zoals een jaarplanning informatievoorziening (protocol) en het in kaart brengen van stakeholders. Daartoe lichtte zij de 3M-methode toe. Corporate Governance legt verder steeds meer nadruk op public value. Dat maakt de rol van assistant soms lastig als transparantie in tegenspraak lijkt met de vertrouwelijkheid van de boardroom. Ze adviseerde om na te denken over onze rol in toezicht en daarmee over de taakopvatting van assistants. Onze rol wordt steeds meer die van catalisator en het geven van early warnings vanuit de organisatie naar het bestuur. Van belang is om steeds in breed perspectief naar jouw rol, het bestuur en het toezicht te blijven kijken. In dat verband gebruikte ze een treffende quote: “anders kijken is meer zien “. Al deze ontwikkelingen maken de permanente educatie van ons vak van groot belang.

masterclassBergbeklimmers

Henk Breukink, commissaris en coach, hield zijn presentatie vooral over gedrag. Van zowel de bestuurder als van de assistant. Hij gaf veel praktijkvoorbeelden uit de boardroom. Besluiten in de directiekamer zijn vrijwel altijd toe te schrijven aan gedrag van individuen. Een probleem wordt vaak vanuit intuïtie en emotie opgelost terwijl het grotendeels om logica en ratio zou moeten gaan. In veel gevallen ontbreekt een countervailing power in dat soort processen. Het is “nu eenmaal dat clubje bestuurders dat daar zit” kenschetste hij. Hij ziet Governance vooral als een hulpmiddel. Assistants werken vaak in de dynamiek van de werkelijkheid. Die werkelijkheid, en niet de regels, maken dat een organisatie succes heeft. Zijn overtuiging is dat gedrag niet is wát mensen doen, maar hóe, daarbij ingegeven door drijfveren en triggers. Gedrag en hoe iemand handelt kan daarom contrair zijn. Hij noemde een voorbeeld van 3 bergbeklimmers en hun beleving van hun klimtocht als metafoor voor de wijze waarop mensen met hun werk omgaan. Mensen handelen vanuit 3 persoonskenmerken, die hij toelichtte. Wil je als assistant een rol spelen in het beïnvloeden van beter bestuur, dan is het fundamenteel om te doen wat bij je past. Maar ook wat past bij degene voor wie je werkt.

Workshops

Het tweede deel van de middag bestond uit 2 workshops: Geven van feedback en Integriteit. Docenten Clarien Slot en Connie Tanis, beiden van het Nationaal Register Commissarissen, hielden een korte inleiding. Daarna werd aan de hand van vragen en cases met elkaar geoefend. Na een informatieve middag en gezellige netwerkborrel ontvingen alle deelnemers een bewijs van deelneming van het Nationaal Register.

26-6-2015

masterclassmasterclassmasterclass

masterclass