Masterclass Corporate Governance zorgt voor goede vragen en reacties

Reacties:

“Theorie heel breed en geeft stof tot nadenken”
“Presentaties van deze tijd!”

masterclass

Deze tweede masterclass Corporate Governance op 8 april jl., een herhaling van vorig jaar werd ook deze keer goed ontvangen bij de management assistants/PA’s. Tegen het décor van de Mercuriuszaal in het prachtige Beursplein 5 werd een intensief programma gevolgd met praktijkvoorbeelden en cases.

Assistant als katalysator van processen

masterclassConnie Tanis belichtte de huidige consultatieronde van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code onder leiding van Jaap van Manen. Het aloude principe van de code “Pas toe of leg uit” blijft gehandhaafd.

Maar er is ook ruimte voor nieuwe ontwikkelingen, zoals gedrag, cultuur en lange termijnstrategie die in de bedrijfsvoering integraal moeten worden ingevoerd.

Ze benadrukte in dit verband dat assistants in hun rol heel goed als countervailing power van onderaf kunnen bijdragen aan de vereiste balans tussen bestuur en toezicht. Immers de assistant is vaak intermediair tussen haar directeur en commissaris/toezichthouder.

Ze kan daartoe zelf het initiatief nemen in overleg met haar bestuurder om eens te checken of je echt iets hebt aan de bestaande countervailing powers. De nieuwe code zal meer openheid brengen en de spilfunctie van de assistant verbreden naar alle stakeholders (zowel intern als extern).

Black Monday scenario
Ze typeerde ons vak treffend als “dienstbaar maar ook kritisch”. Assistants zijn goed in staat om scherp te kijken of “het wel goed gaat wat de bestuurder doet” en waar het bestuur op kan worden “afgerekend”. Zo adviseerde Connie om een worst-case (Black Monday) scenario uit te werken, samen met de bestuurder.

Zelfs als het fout gaat en de bestuurder valt weg, kunnen assistants met hun kennis van het bedrijfs-DNA hun rol blijven vervullen. Maar assistants dienen vaak twee heren en komen soms in een loyaliteitsconflict. Dat werd later die middag behandeld in de workshop over integriteit.

Van belang is om steeds in breed perspectief naar jouw rol, het bestuur en het toezicht te blijven kijken.

Johan Cruijff en andere zonnekoningen
masterclassNa de pauze was het woord aan Henk Breukink, commissaris en coach. Hij haakte onder meer aan bij de nieuwe code waarin cultuur en gedrag expliciet onderdeel moeten worden van de organisatie. Organisaties als Rabobank of NS zijn van oudsher herkenbaar aan de “familie-achtige’ sfeer met veel werk- en stuurgroepen waarin alle besluiten in goede harmonie genomen worden. Een sterk ‘wij-gevoel’. Maar bij een mogelijke reorganisatie is het onverstandig om daar iemand als manager neer te zetten die vooral zijn doel wil bereiken zonder rekening te houden met die cultuur. Tenzij het echt noodzakelijk is dat alles anders moet. Dan kan een organisatie niet verder met de zittende ‘spelers’.

Communicatiestijlen
Henk stelde dat het gedrag van mensen niet te veranderen is. Maar de manier waarop iemand communiceert wel. Dan kijken we weliswaar naar de oppervlakte van iemand die eigenlijk reageert op een bepaalde situatie.

Als assistant zou je je meer bewust kunnen zijn van die communicatiestijlen en deze eens bespreken en delen met de ander. Zonder daarbij een oordeel te vellen over iemands gedrag.

Gedrag wordt volgens Henk vooral bepaald door een drijfveer, een prikkel in een bepaalde situatie. De drijfveren van mensen zijn verschillend, van zeer resultaat gericht, affectie gericht (team) tot machtsgericht.

Zo was Johan Cruijff een mooi voorbeeld van iemand die uitblonk in voetballen en een visie op het spel had. Op het voetbalveld werkte dat prima, maar in de RvC van Ajax liep dat anders. Beslissingen in de boardroom zouden moeten voortkomen uit een rationele beoordeling van facts & figures. Maar in veel gevallen spelen niet rationele motieven een veel grotere rol. Johan Cruijff was iemand die geen tegenspraak duldde, alleen zijn eigen visie telde. Henk Breukink maakte de treffende vergelijking met een zonnekoning. Na zijn presentatie kwamen er veel vragen los.

Workshop Integriteit
Connie Tanis begon haar workshop met theorie over integriteit. Integriteitsbeleid in organisaties moet gebaseerd zijn op algemeen aanvaarde sociale en ethische normen in woord en gedrag.

En het daarop zelf aanspreekbaar zijn en anderen erop aan spreken. Het kan soms leiden tot conflictsituaties in de positie van assistant. Het is van belang om dan je eigen rol en belang in zo’n situatie duidelijk te maken aan de ander.

Connie lichtte daarna toe dat ethisch handelen vanuit drie invalshoeken te benaderen is: rationalisering (extern en intern/cultuur), externe en interne druk (winst, promotie), maar ook: de kans doet zich voor. Hierover werden 3 cases behandeld in groepjes. Het was opvallend dat de uitkomst die werd besproken per groep uiteenliep. Dit zorgde voor een levendige discussie.

Na afloop kon iedereen nog even de beursvloer bezichtigen vanaf de galerij. De Masterclass werd afgesloten met een gezellige borrel. Wij kijken alweer uit naar de volgende masterclass: 7 oktober 2016!

12-4-2016

masterclass

masterclass

masterclass