Oratie Lex Hoogduin

Dinsdag 22 april 2014 hield Prof. Dr. Lex Hoogduin zijn oratie getiteld: Omgaan met Complexiteit en Onzekerheid bij de Rijksuniversiteit Groningen. Dit naar aanleiding van zijn benoeming tot hoogleraar bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde in april 2013.

oratie-lex-hoogduinVoorafgaand aan de oratie werd een Symposium gehouden inzake Aspecten van Complexiteit. Wander Jager, Roland Kupers en Rik Berbé gaven een impressie van allerlei complexe systemen die zich voordoen in bijvoorbeeld; het klimaat, het verkeer, onze hersenen, het financiële stelsel, het internet en de maatschappij als geheel.
Op het eerste gezicht lijken de onderwerpen weinig op elkaar, maar complexe systemen blijken verrassend veel gemeenschappelijke kenmerken te hebben. Deze theorie van complexe systemen gaat op zoek naar nieuwe oplossingen voor grote problemen zoals het klimaat, de gezondheidszorg, het verkeer en financiële stabiliteit. Het was een bijzondere dag die ik, met veel plezier, mede heb mogen organiseren. De presentaties en de oratie zijn terug te kijken op www.lexhoogduin.com.

27-4-2014